Postępy budowy inwestycji

Listopad 2020

Postęp prac budowlanych

Aktualnie trwają pracę nad zbrojeniami.

Październik 2020

Postęp prac budowlanych

Aktualnie stawiane są słupy i ściany garażu.

Czerwiec 2020

Rozpoczęcie prac budowlanych

Rozpoczęcie prac ziemnych. Wymieniony został grunt pod płytę garażową i rozpoczęto zbrojenie płyty.